top of page

ספרים פרי עטו של רמי שקלים

קראו עוד על תורת החלום בספריו של ד"ר רמי שקלים :
תורת החלום ביהדות - כרך א.
תורת החלום ביהדות - כרך ב.
 
ספרים נוספים מאת רמי שקלים
א) "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה"
ג)  "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה".
ד)  "תורת הנפש והגלגול בקבלה במאות 12-15".
ה)  "שערי רחמים לישראל - מפתחות לחכמת הקבלה".
ז)  "פתרון חידת האלים".
 רמי שקלים, תורת החלום רמי שקלים, רמי שקלים חלומות
bottom of page